برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 1 / هفدهم شهریور 93 19:20