خندوانه، مرحله سوم خنداننده شو، قرعه کشی اولین اجرا 8:08