ساتیا نادلا برنامه هوش مصنوعی مایکروسافت را معرفی میکند

5:30