برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ هفدهم آبان 93 20:07