گزارش ترکی(خلاصه بازی) تراکتورسازی 0_2 الاهلی عربستان 1:48