راتین رها - بارون ببار / پیشکش به روح پاک شهدای پلاسکو 3:58