قهرمان تنیس روی میز در برابر سریعترین ربات صنعتی جهان -فارنت 0:44