شور(حسین را دوست می دارم) / کربلایی حسین طاهری 7:07