رشیدپور: مسئولان یک دوره فتوشاپ ببینند که هر اتفاقی می افتد نگویند فتوشاپ بود! 0:36