سی و پنجمین مراسم بزرگداشت مقام معلم با حضور استاندار فارس

11:10