حجت الاسلام میلانی نژاد،شناخت امام زمان،خاطره بسیار زیبا 3:55