مصاحبه AFC با سردار آزمون پس از دبل مقابل ویتنام 0:46