فیلم کامل اجرای آهنگ بارانترین کرمانی ام از راتین رها در اختتامیه جشنواره گشکا 4:31