قسمت هفتم یا اهل العالم-هر کس برای حسین سینه نزند... 1:55