سیمرغ سخن پارس؛ برگزاری طرح سفیر کتاب در دبستان و پیش دبستانی آناهید 2:24