قصه های مجید - موضوع انشا - مرده شور (طنز بسیار زیبا) 3:25