لیبل چسبان روتاری ( ظروف استوانه ای ) سپندافزار 1:06