اجرای سرود زیبای سرباز حسینم / راهپیمایی 13 آبان 97 بیرجند 0:54