برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 3 1:42