مراسم اهدای جوایز 5 نفر اول مسابقه جهانی روبیک 3:02