مرحله نیمه نهایی خنداننده شو | اجرای میثم درویشان پور 14:00