درگ هایما S7 توربو، جک S5 اتوماتیک و چری تیگو 5 در تهران 4:29