خنده دار ترین کنسرت یزد با اجرای ویژه ی حسن ریوندی 6:21