بسم الله الرحمن الرحیم / بداهه نویسی برای آغاز کلیپ 0:28