پیام رضا صادقی برای روز کورش: ۷ آبان روز کورش بزرک مبارک باد 0:59