گل اول و تساوی ایران به ونزوئلا (علی قلی زاده) 1:09