مناجات با امام حسین ( ع )/ کربلایی حسین طاهری 10:05