6- برش سینک و اجاق گاز | برش دایره ای سینک کورین 3:05