کلاچ اتوماتیک هوشمند(برقی ، اتومید) تیبا ۲ ایران کلاچ AET احمدی مخصوص کرج 0:18