برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 34 1:29