کروز کنترل فابریک جیلی GC6 اکسلنت - اسمارت آپشن 0:9