کاوران همدلی دیزبادی ها در کمک به زلزله زدگان 1:15