احسان رئیسی، پسربچه دونده ای که مسیر 7 کیلومتری مسابقه را پا برهنه دوید

0:51