تشکیل نمایشگاه دهه فجر انقلاب در اداره کل آموزش و پرورش فارس 2:09