مهراد جم، سینا پارسیان و میهمانان ویژه در جشن گالری آثار هنری بیماران پروانه ای

16:02