۳۳۰ متر طبقه ۱۵ برج های بنام در لوکیشنی دنج منطقه الهیه_فرشته 0:33