گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از راند 2 مسابقه موتوریس کشور 2:47