برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / سی ام مرداد 93 29:45