خندوانه، 3 مرداد 94، ریما رامین فر و جناب خان - بخش دوم 23:48