بابی چارلتون - جام جهانی 1958 - 1962 - 1966 - 1970 5:59