فرمول یک/ رکوردهای جهانی کارلوس کی روش؛ بعد از جام ملت ها چه می شود؟ 9:27