کاربرد اکسل در سیستم های مدیریت اطلاعات-ویژوال بیسیک 7:54