الو دکتر-پر کردن دندان با آمالگام بهتر است یا کامپوزیت؟ 5:02