کمدی جلب توجه اجرا شده توسط امیر کربلایی زاده 11:13