گزیده ای از قرعه کشی محصولات هوم کر-دوره تیر ماه97 2:08