تجدید میثاق قاریان بین المللی با آرمان های امام راحل 1:00