امام خامنه ای:به شیعیان یاددادنداینجا(کربلا)محل اجتماع شماست 2:55