گزارش Press tv از کارخانه شکلات در آذربایجان شرقی 5:57