دستگاه نگین چین دو کشویی اسمارت کالر - نگین زن پارچه 2:49