گزارش اهداءجهیزیه بمناسبت نیمه شعبان از اخبار شبکه سهند 0:56